Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?

Контакт

Контакт информации

 

СТРУЧНА СЛУЖБА - ЦЕНТРАЛА - СКОПЈЕ

Адреса:

 

Е-маил:

“23 Октомври” бр. 11
1000 Скопје
Република Македонија

info@piom.com.mk

Централа:
Телефон:

+ 389 (2) 3250-100

Телефакс: + 389 (2) 3162-275
   
Инвалидски комисии
Телефон-централа: + 389 (2) 3065-184

 ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ

СКОПЈЕ

Централа:
+389 (2) 3250-100

Телефакс:
+ 389 (2) 3162-422

БИТОЛА

Централа:
+ 389 (47) 231-480;
+ 389 (47) 231-664
+ 389 (47) 231-665

Телефакс:
+ 389 (47) 231-662

ПРИЛЕП

Централа:
+ 389 (48) 427-361

Телефакс:
+ 389 (48) 435-323
ВЕЛЕС

Централа:
+ 389 (43) 231-145
+ 389 (43) 231-203

Телефакс:
+ 389 (43) 223-595

КУМАНОВО

Централа:
+ 389 (31) 415-478

Телефакс:
+ 389 (31) 426-024

ТЕТОВО

Централа:
+ 389 (44) 331-034

Телефакс:
+ 389 (44) 336-093
СТРУМИЦА

Централа:
+ 389 (34) 324-911
+ 389 (34) 324-984

Телефакс:
+ 389 (34) 343-731

ОХРИД

Централа:
+ 389 (46) 257-840
+ 389 (46) 258-740

Телефакс:
+ 389 (46) 250-205

ШТИП

Централа:
+ 389 (32) 393-074

Телефакс:
+ 389 (32) 393-483
ГОСТИВАР

Централа:
+ 389 (42) 214-305

Телефакс:
+ 389 (42) 216-484

СТРУГА

Централа:
+ 389 (46) 786-022
+ 389 (46) 781-895

Телефакс:
+ 389 (46) 784-713

КАВАДАРЦИ

Централа:
+ 389 (43) 412-513

Телефакс:
+ 389 (43) 412-107
КРИВА ПАЛАНКА

Централа:
+ 389 (31) 375-577

Телефакс:
+ 389 (31) 375-907

ГЕВГЕЛИЈА

Централа:
+ 389 (34) 213-670

Телефакс:
+ 389 (34) 211-929

ПРОБИШТИП

Централа:
+ 389 (32) 484-730

Телефакс:
+ 389 (32) 482-730

ДЕЛЧЕВО

Централа:
+ 389 (33) 410-928

Телефакс:
+ 389 (33) 413-152

КОЧАНИ

Централа:
+ 389 (33) 274-155
+ 389 (33) 278-449

Телефакс:
+ 389 (33) 274-255

 

РЕСЕН

Централа:
+ 389 (47) 451-104

Телефакс:
+ 389 (47) 452-964

БЕРОВО

Централа:
+ 389 (33) 470-511

Телефакс:
+ 389 (33) 470-281

КИЧЕВО

Централа:
+ 389 (45) 225-314

Телефакс:
+ 389 (45) 223-667

 

СВЕТИ НИКОЛЕ

Централа:
+ 389 (32) 443-922

Телефакс:
+ 389 (32) 443-921

НЕГОТИНО

Централа:
+ 389 (43) 361-522

Телефакс:
+ 389 (43) 360-020

РАДОВИШ

Централа:
+ 389 (32) 635-358

Телефакс:
+ 389 (32) 630-033

ВАЛАНДОВО

Централа:
+ 389 (34) 382-022

Телефакс:
+ 389 (34) 383-422

КРАТОВО

Централа:
+ 389 (31) 481-133

Телефакс:
+ 389 (31) 482-990

ДЕМИР ХИСАР

Централа:
+ 389 (47) 276-319

Телефакс:
+ 389 (47) 276-437

ВИНИЦА

Централа:
+ 389 (33) 363-136

Телефакс:
+ 389 (33) 360-426

КРУШЕВО

Централа:
+ 389 (48) 476-595

Телефакс:
+ 389 (48) 477-059

МАКЕДОНСКИ БРОД

Централа:
+ 389 (45) 274 135

Телефакс:
+ 389 (45) 274-120
ДЕБАР

Централа:
+ 389 (46) 832-127

Телефакс:
+ 389 (46) 832-248

   
image

ПОТВРДЕН КВАЛИТЕТОТ И ВЕРИФИЦИРАНА НАШАТА УСПЕШНА РАБОТА

Во изминатиот период, нашиот Управен одбор одржа седум седници, на кои се расправаше за повеќе актуелни прашања и беа донесени соодветни одлуки. ...
Повеќе
КОНТАКТ