Poll: Нов дизајн на веб страната?
Како ви се допаѓа новиот дизајн?
Пријави&неправилности

ДОГОВОР ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

Од 1 јуни 2016 година стапува на сила Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Албанија, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 38 од 29.02.2016 година. ...
Повеќе
image

ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

На 5 и 6 мај 2016 година во Тирана се одржа билатерална средба меѓу претставниците на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Институтот за социјално осигурување на Албанија, на која се разгледаа и усогласија двојазичните обрасци кои ќе се користат при примена на Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Албанија....
Повеќе
image

ВО ФОНДОТ НА ПИОМ ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ПОЛИСИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРНИ

На 10.03.2016 година во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се потпиша Договор за нудење на полиси за осигурување и плаќање на рати ...
Повеќе